home

Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich Goślińskie Chabry

Prowadzący: Marcin Matuszewski

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich i kierownik zespołu – Bożena Rydzyńska

Zespół powstał z inicjatywy ówczesnej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Marii Mager w 1970 r. Prowadzeniem Zespołu zajął się nauczyciel Szkoły Podstawowej Zbigniew Gumny, który po pewnym czasie zrezygnował. Przygotowaniem tekstów zajęła się Elżbieta Wtorkowska, a kierownictwem muzycznym nauczycielka muzyki Maria Nowak, która prowadziła zespół do stycznia 2007 r. Od 1995 roku kierownikiem zespołu jest Bożena Rydzyńska.

Zespół „Goślińskie Chabry” koncertuje na spotkaniach gminnych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, czy Ośrodek Kultury. Występował na dożynkach gminnych, powiatowych, z okazji Dnia Matki, Seniora, dla Kombatantów i koncertach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Brał udział w turnieju gmin organizowanym przez ODR Sielinko, promuje gminę w czasie otwartych Dni Sielinka. Reprezentuje naszą gminę na targach POLAGRA. Na zaproszenie Ojca Jana Góry w 2002 roku "Goślińskie Chabry" brały udział w "Weselu w Kanie Galilejskiej" na Lednicy. Panie biorą aktywny udział w organizowanym od 2003 r. w naszym mieście Jarmarku św. Jakuba. 24 września 2005 r. zespół uroczyście obchodził 35-lecie istnienia. Zespół ma w swoim repertuarze piosenki ludowe, żołnierskie, biesiadne, kolędy, okolicznościowe, a także w gwarze poznańskiej.

Od września 2007 r. paniom towarzyszy na instrumentach klawiszowych Marcin Matuszewski, który jest także kierownikiem muzycznym zespołu.

goslinskie-chabry.jpg