2020-12-28

Srebro dla „Canzony”

Rok 2020 jest dla nas wszystkich dużym wyzwaniem, przeżywamy poważny kryzys działalności w różnych środowiskach pracy twórczej. I Ogólnopolski Konkurs Chórów On-line Wysoka 2020 miał m.in. za zadanie aktywizację chórów i stworzenie możliwości konfrontacji w nowej formule przesłuchań. Organizatorem był Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej. Każdy chór prezentował się w dwóch nagraniach.