Najstarszy zachowany dokument – przywilej Jana Leszczyńskiego dla Murowanej Gośliny z 4 marca 1659 roku